ราคา

เข้าใช้บริการจัดการและออกใบแจ้งหนี้ของ Wondertrack สำหรับสำนักงานกฎหมายได้อย่างไม่จำกัด 490 บาท ต่อเดือนต่อผู้ใช้งาน
เปิดเคสและลูกค้าได้ในจำนวนไม่จำกัด รวม
ระบบสำหรับบันทึกการดำเนินการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคส (บริการที่คิดอัตราเป็นรายชั่วโมงและอัตราคงที่ ค่าใช้จ่าย การชำระเงินคืน เงินทดรองจ่าย) รวม
สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับทุกเคสได้อย่างง่ายดาย รวม
ปรับแต่งใบแจ้งหนี้ รวม
สร้างใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ Word และ PDF รวม
โฮสต์ใบแจ้งหนี้ รวม
เพิ่มและลบผู้ใช้งานภายในคลิกเดียว รวม
บริหารจัดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน (แอดมิน พาร์ตเนอร์ นักกฎหมาย และผู้ช่วย) รวม
รายงานกราฟิกแจกแจงรายละเอียด รวม
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยโดย SSL และการเข้ารหัสลับข้อมูลของคุณ รวม
อัปเดตได้อย่างไม่จำกัด รวม
สามารถใช้เครื่องมือได้ใน 13 ภาษา รวม
สามารถเลือกออกใบแจ้งหนี้ได้ในทุกสกุลเงินตราที่มี รวม
ค่าเปิด ค่าปิด ค่าปรับแต่ง ค่าติดตั้ง ค่ายกเลิก ค่าโฮสต์ ค่าชำระขั้นต่ำ ค่าใช้จ่ายแอบแฝง 0 บาท
ทดลองใช้ฟรีในเพียงไม่กี่วินาที